A jak trzeba nam wycenić coś cennego, co robimy? Mamy z pewnością z tym kłopot. Ale są sposoby

Niekiedy jest taka okoliczność, iż jesteśmy zmuszeni wycenić coś, co z pozoru wydaje się nie do ocenienia. Tak rzeczywiście jest z firmą. Na co dzień o tym nie myślimy, lecz gdy pojawia się taka kwestia nie możemy zasłaniać się niewiedzą i brakiem narzędzi, musimy po prostu umieć to zrobić. Dlaczego jest tak to istotne i jak to przeprowadzić?

Potrzeba tego typu zapewnienia ujawnia się z reguły, kiedy dany przedsiębiorca otrzymuje pierwszą propozycję sprzedaży posiadanego przedsiębiorstwa. W tej chwili właściciel musi ocenić czy warunki, które zostały mu pokazane są dla niego wystarczające. W tym w sumie sensie wycena przedsiębiorstw jest konieczna. Każdy biznesmen myśli, interesujące ile ta firma jest warta, a sprawa ta jest bardzo interesująca z wielu punktów widzenia. Każda firma jest inna, więc ocena firmy dla jednej firmy może się różnić diametralnie od innej, nawet z tej samej branży. Właściwa jest za to wycena środków trwałych, jednak nie tylko.

Z tego rodzaju pojęciem można się spotkać przy odmiennych okazjach. Wycena firmy jest na przykład standardowym działaniem w trakcie przeprowadzania zmian struktur prawnych przedsiębiorstw. Takie wyceny robi się też przy okazji tworzenia rozmaitych sprawozdań finansowych, żeby oszacować prawdziwą wartość aktywów. Wycena może być też elementem zabezpieczenia danego przez bank kredytu. Tego typu miano noszą nawet proste kalkulacje dla porównania wyników posiadanej firmy w porównaniu do rezultatu czy wartości spółek giełdowych. Co ważne,bez wątpienia wartość firmy można wyznaczać w rozmaity sposób, z kolei istotną kwestiąz reguły jest nasz cel.

przedsiębiorca

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
Możemy powiedzieć, że całkiem różnie wyznacza się wartość firmy dla celów księgowo-podatkowych, inaczej w procesie wprowadzania akcji do obrotu giełdowego. Inne też będzie działanie, kiedy chcemy  uzyskać dla spółki inwestora strategicznego. Tak więc, jest mnóstwo koniecznych składowych procesu sprzedawania firmy, na które należy zwrócić uwagę. Posiadając tą wiedzę możemy przyznać, że sposobów wyceny firmy jest bardzo wiele, jednak dla celów transakcyjnych można wykorzystać trzy grupy sposobów.

Nie ociągaj się – jeśli masz ochotę przeczytać dalsze wątki (https://www.certificator.eu/en/) na ów bardzo zajmujący temat, to wejdź w link poniżej i przeloguj się do następnego tekstu.

są to metody porównawcze, majątkowe oraz dochodowe.