Audyt jako doradzanie w procesach zarządzania ryzykiem i zapobiegania anomaliom

Współcześnie dużo jednostek musi działać w żywiołowo zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, a ich działaniom towarzyszą coraz większe ryzyka.

Żeby zapobiec wszelkim ryzykom i zagwarantować jednostce odpowiednie działanie powstał audyt wewnętrzny.

kłopoty

Autor: NotrucksNolife
Źródło: http://www.flickr.com
Audytor (warte przeczytania) wewnętrzny jest często niezależnym biegłym, profesjonalistą, jakiemu przekazuje się kontrolę i tworzenie sprawozdań. Funkcją audytu wewnętrznego jest doradzanie w procesach zawiadywania ryzykiem, również zapobiegania nieprawidłowościom. W ten sposób można sprawdzić, czy strategie zarządzania ryzykiem i ogólne systemy kontroli wewnętrznej są adekwatne do niebezpieczeństwa towarzyszącego aktywności organizacji. Audytor wewnętrzny wyróżnia się tym, że ma nieco szersze spojrzenie na perspektywy finansowe przedsiębiorstwa, aniżeli księgowy. Analizuje i oblicza koszty, ale nie na bieżąco, lecz z perspektywy czasu. Własne sądy uprzystępnia firmie, bądź instytucji, na której zlecenie tę jednostkę kontroluje. Prowadzenie profesjonalnego audytu wewnętrznego jest nadzwyczaj skomplikowanym, żmudnym i czasochłonnym wyzwaniem. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób diagnostyce procesów administrowania ryzykiem, inspekcji i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działalności. Pomaga organizacji zdobyć zamierzenia dając zapewnienia o efektywności owych procesów, jak też przez konsulting.

Ze względu na wąskie specjalności, w których poruszają się audytorzy branżowi, powinni być fachowcami w swoich sferach i zarazem znać dogłębnie reguły rachunkowości.