Czy radca prawny to stanowisko z przyszłością?

Coraz częściej cieszącym się uznaniem zawodem staje się radca prawny. Aby nim zostać należy ukończyć studia magisterskie na uczelni prawniczej w naszym kraju lub za granicą pod warunkiem, że studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Później skończyć aplikację radcowską i zostać zapisanym na listę radców prawnych.

Trzeba też mieć zupełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Radca prawny powinien także być nieskazitelnego charakteru oraz swoim obecnym zachowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Bardzo często radca prawny mylony jest z zawodem adwokata. Istotnie obaj wykonują zbliżone usługi, ale radca prawny nie może występować, jako adwokat w procesach karnych i w czynnościach w sprawach o wykroczenia skarbowe.

Kancelarie-knuter.pl - Kancelaria prawna we Wrocławiu

Źródło: www.kancelarieknuter.pl

– Kancelaria prawna we – Kancelaria prawna we Wrocławiu]Do zadań radcy prawnego zalicza się pomoc innym osobom w uzyskaniu pożądanych informacji związanych z prawem. Rozporządzenie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych formułuje przepisy realizowania zawodu radcy prawnego. Radca prawny udziela między innymi różnorodnych porad i konsultacji zarówno osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym czy jednostką organizacyjnym. Formułuje on opinie prawne, przepracowuje projekty aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami, jako pełnomocnik. Bardzo ważne jest to, że radca prawny zobowiązany jest ustawowo zachować w tajemnicy wszystko, o czym został poinformowany w czasie udzielania porady prawnej. Swój zawód może wykonywać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, na przykład, jako kancelaria adwokacka Wrocław lub spółki prawa handlowego. Może poza tym być zatrudnionym na etacie u jakiegoś biznesmena, który pragnie mieć prawnika jedynie na własne potrzeby.

Czy oby bezsprzecznie radca prawny to zawód z przyszłością? Należy pamiętać, że są to lata uczenia się opatrzone zagrożeniem, że nie każdemu się powiedzie. Jak mówią sami studenci trzyletnia aplikacja jest to batalia o utrzymanie się. Jednakże, gdy już się uda i zdobędzie się zatrudnienie w swoim zawodzie to można, patrząc się na zarobki prawników po aplikacji, całkiem dobrze zarobić. Niezależnie od zarobków uzyskuje się też autorytet społeczny i zawodowy, który jest nieoceniony.