Oprawy LED – obowiązujące specyfikacje

Projektowanie oświetlenia nowopowstających obiektów przemysłowych bądź unowocześnienie istniejących systemów wiąże się z zapewnieniem stosownego komfortu widzenia, powiększeniem wydajności pracy a także zapewnieniem jak najwyższej wydajności energetycznej. Modernizacja oświetlenia hali przemysłowej składa się z kilku elementów.

Najważniejszy to fragment jakościowo-ilościowy. Zapewnia on właściwy poziom natężenia oświetlenia do wykonania pracy wzrokowej. Dalszy element związany jest z pojęciem ekonomii użytkowania i ekologią. Plan oświetlenia obiektu przemysłowego musi spełniać pewne wymogi. Są to odpowiednio: dobór poziomów nasilenia oświetlenia na płaszczyznach miejsca pracy i w otoczeniu miejsca pracy, zapewnienie właściwej równomierności w polu zadania wzrokowego jak też w polu bezpośredniego sąsiedztwa, ograniczenie olśnienia, dobór koloru światła oraz wskaźnika oddawania kolorów, wybór skutecznego systemu oświetlenia, zagwarantowanie optymalnego, solidnego oraz bezproblemowego w eksploatacji i pielęgnacji systemu.

żarówki led

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Spełnienie wymagań standardu PN-EN 12464- 1 jest nadzwyczaj istotne z punktu spojrzenia zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ale również optymalnej wydajności. W dzisiejszych czasach budowania układów o dużej sprawności, a co za tym idzie ekonomicznych i ekologicznych, jest coraz to powszechniejsza. Koszta eksploatacji są tu nie bez znaczenia, zważywszy na ogromne powierzchnie obiektów przemysłowych. Na etapie planistycznym należy indywidualnie podejść do każdego z obiektów jak też dopasować instalację oświetleniową. Przebieg procesu twórczego, jakim jest projekt oświetlenia związany jest z doborem systemu do wymagań przy uwzględnieniu warunków technologicznych a także wymagań jakościowych.

Przeczytaj więcej szczegółów w tekście – one rzucą całkowicie nowe światło na ponoszoną w umieszczonym na tej stronie wpisie. Po prostu kliknij ten link.

W razie istniejących rozwiązań modernizacja oświetlenia LED pozwala na zastosowanie dużo wydajniejszych systemów oświetleniowych. Powiązana z tym energooszczędność dosięga nawet 50 % w porównaniu do dotychczasowej instalacji.

Bez wątpienia z uwagi na brak stosownego oświetlenia w istniejących rozwiązaniach może zdarzyć się, iż zapewnienie odpowiedniego poziomu nasilenia będzie wiązało się ze zwiększeniem mocy systemu. Wypływa to najczęściej ze zmiany charakteru obiektu jak też rodzaju pracy, a to związane jest ze zmianą wymagań, co do poziomu oświetlenia. Dobrze jest wówczas sprawdzić firmę pomagającą przy modernizacji oświetlenia. Nie należy się zrażać w podejmowaniu próby modernizacji oświetlenia. W takim wypadku trzeba poszukać innowacyjnych rozwiązań, które będą np. reagowały na zmianę warunków oświetleniowych.