Zobacz zawody pewnej przyszłości

Rynek pracy podlega ciągłym przeistoczeniom wynikającym między innymi ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z dynamicznego rozwoju nowych technik oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.

Czynniki te kształtują zawody przyszłości – profesje, których przedstawiciele będą poszukiwani jak też cenieni na rynku pracy. Dopasowanie ścieżki edukacji do wymagań rynku znacznie powiększa szanse na odnalezienie przez absolwenta pracy w wyuczonym zawodzie.

Chcesz odnaleźć coś podobnego na opisywany w tym miejscu temat? Kliknij tu – ta wiarygodna oferta (http://www.kape.gov.pl/page/homepage) z pewnością rzuci nowe światło.

Chlebodawcy zgłaszają zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów. Pierwszym krokiem, by osiągnąć taki status jest dobór odpowiedniego kierunku studiów, który pomoże uzyskać zawód z przyszłością. Sektory, w których notuje się duże zapotrzebowanie na pracobiorców, to między innymi: branża informatyczna, zwłaszcza programowanie, sektor ekonomiczny, sektor e-marketingu. W szczególności w specjalności IT mamy do czynienia z tzw. rynkiem kandydata, co znaczy, że popyt na pracowników przewyższa ich podaż. Inne zawody z przyszłością to m.in. coach jak też pedagog starszych osób. Poza pracownikami umysłowymi określonych specjalizacji, brakuje również wykwalifikowanych fizycznych pracowników: mechaników bądź spawaczy. Podług raportów obrazujących sytuację na polskim rynku pracy, są oni jednymi z częściej poszukiwanych specjalistów.

obowiązki

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com
Już obecnie pracodawcy sygnalizują zapotrzebowanie na profesjonalistów od spraw finansowych, co wynika m.in. z coraz to bardziej zawężonych specjalizacji w tej branży.

Jak podkreślają znawcy rynku, znalezienie dobrego finansisty jest niełatwym zadaniem. Jednocześnie są oni wysoce opłacani, stąd to także zawód z przyszłością.