Co jak długi okres mogą zostać powtarzane szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz do czego muszą one przygotowywać członków personelu?

Każdy pracodawca jest zobligowany do zapewnienia swym pracownikom szkolenia, na którym poznają oni zagadnienia związane z zachowaniem między innymi bezpieczeństwa na stosownych stanowiskach.

czerwony tir na parkingu

Autor: Colby Stopa
Źródło: http://www.flickr.com
W zależności od ich typu, takie szkolenia mogłyby posiadać charakter cykliczny. Forma, w jakiej są one prowadzone zależy w znacznej mierze od danego pracodawcy i charakteru samej pracy.
Dla przykładu tzw. praca online pożyczki online powoduje, że tego typu szkolenia BHP mogą odbywać się przez internet czy to w formie prowadzonej przez komunikator konsultacji czy też jedynie przesłania odpowiednich materiałów dydaktycznych. W przypadku tradycyjnej formy pracy, takie przeszkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej mogłyby zostać powtarzane nawet co rok. Przepisy nie precyzują szczegółowo zakresu szkoleń, jakie muszą odbyć osoby wyznaczone w korporacji do udzielania pierwszej| pomocy oraz wykonywania działań z zakresu gaszenia pożarów i ewakuacji członków personelu. Z tego też powodu uważa się, że przeszkolenia kierunkowe dla tego typu pracowników będą odpowiednie w zakresie pierwszej| pomocy przedlekarskiej.
szkolenia bhp

Autor: Liz Lux
Źródło: http://www.flickr.com
Księgowość

Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com
Niezwykle istotne jest to, że członkowie personelu, którzy byli oddelegowani do przeprowadzania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji nie muszą posiadać w tym temacie specjalistycznych kwalifikacji. Powinni natomiast posiadać ukończone szkolenie BHP zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy. Szczególne znaczenie szkolenia mają w wypadku osób, które muszą pracować na dużej wysokości.

Ponadto uczestnik takiego szkolenia powinien po jego zakończeniu otrzymać zaświadczenie jego odbycia. Powinno to być zapisane w aktach członka personelu. Firmy, które przeprowadzają szkolenia BHP dostosowują terminy do zapotrzebowań dowolnego odbiorcy.