Co oznacza skrót ISO i jakie normy ISO zdołamy dzisiaj wypunktować?

ISO oznacza Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a jej określenie wywodzi się z angielskiego wyrażenia International Organization for Standardization. Głównym celem tej organizacji jest zespalanie krajowych organizacji normalizacyjnych, warto również dodać, że ISO jest organizacją pozarządową. Intrygującą informacją pewnie jest to, że określenie ISO nie jest skrótem – jest to oficjalna nazwa, która została chętnie przyjęta podczas konferencji założycielskiej, bo jest ona bezproblemowa do wymówienia a także prosta do zapamiętania.

Iso 9001

Autor: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Źródło: http://www.flickr.com
Organizacja ISO została założona w Londynie w 1946 roku w trakcie jednej konferencji. Na konferencji tej zjednoczyły się dwie rozliczne organizacje, pierwszą z nich była Międzynarodowa Federacja Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych natomiast drugą Komitet Koordynacyjny Narodów Zjednoczonych do spraw Standardów. W konferencji tej wzięło udział multum przedstawicieli rozmaitych państw i miała ona dość gwałtowny, jednakże bezsprzecznie niezwykle fascynujący przebieg. Swoją formalną aktywność ISO zapoczątkowało 23 lutego 1947 roku.

Obecnie możemy wymienić bardzo wiele różnorodnych norm ISO. ISO ustanawia obecnie normy w każdej dziedzinie życia, wobec tego możemy wymienić ich faktycznie nadzwyczaj dużo. Pośród wielu rozmaitych norm zdołamy między innymi wyszczególnić normę Iso 50001 (tu) albo też iso 27001, jaka jest normą dotyczącą bezpieczeństwa informacji (zobacz więcej). Dodatkowo dziś wyróżnia się też normę ISO 9407, która odpowiada za rozmiar obuwia, oraz także normę ISO 9000, która przynależy do rodziny norm od zarządzania jakością.

Normy HACCP

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Wśród norm odkryjemy dodatkowo normę ISO 14001, jaka jest odpowiedzialna za zarządzanie otoczeniem, normę ISO 8601, która dotyczy zapisu daty i czasu albo też normę ISO 5800, jaka dotyczy ścisłości filmów fotograficznych. Jak więc widać, norm tych jest istotnie niesłychanie wiele i naprawdę dotyczą one praktycznie wszelkich sfer naszego aktualnego życia.