Czy radca prawny to stanowisko z przyszłością?

Coraz częściej cieszącym się uznaniem zawodem staje się radca prawny. Aby nim zostać należy ukończyć studia magisterskie na uczelni prawniczej w naszym kraju lub za granicą pod warunkiem, że studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Później skończyć aplikację radcowską i zostać zapisanym na listę radców prawnych.

Trzeba też mieć zupełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Radca prawny powinien także być nieskazitelnego charakteru oraz swoim obecnym zachowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Bardzo często radca prawny mylony jest z zawodem adwokata. Istotnie obaj wykonują zbliżone usługi, ale radca prawny nie może występować, jako adwokat w procesach karnych i w czynnościach w sprawach o wykroczenia skarbowe.

Kancelarie-knuter.pl - Kancelaria prawna we Wrocławiu

Źródło: www.kancelarieknuter.pl

– Kancelaria prawna we – Kancelaria prawna we Wrocławiu]Do zadań radcy prawnego zalicza się pomoc innym osobom w uzyskaniu pożądanych informacji związanych z prawem. Rozporządzenie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych formułuje przepisy realizowania zawodu radcy prawnego.

Uzyskanie kolejnych informacji na rozpatrywany tu temat jest dla Ciebie kwestią nie cierpiącą zwłoki? Jeśli tak, to bez obaw kliknij ten link oraz tam zdobądź wiarygodne info (https://varsovia.edu.pl/prywatne-liceum/).

Radca prawny udziela między innymi różnorodnych porad i konsultacji zarówno osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym czy jednostką organizacyjnym. Formułuje on opinie prawne, przepracowuje projekty aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami, jako pełnomocnik. Bardzo ważne jest to, że radca prawny zobowiązany jest ustawowo zachować w tajemnicy wszystko, o czym został poinformowany w czasie udzielania porady prawnej. Swój zawód może wykonywać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, na przykład, jako kancelaria adwokacka Wrocław lub spółki prawa handlowego. Może poza tym być zatrudnionym na etacie u jakiegoś biznesmena, który pragnie mieć prawnika jedynie na własne potrzeby.

Czy oby bezsprzecznie radca prawny to zawód z przyszłością? Należy pamiętać, że są to lata uczenia się opatrzone zagrożeniem, że nie każdemu się powiedzie. Jak mówią sami studenci trzyletnia aplikacja jest to batalia o utrzymanie się. Jednakże, gdy już się uda i zdobędzie się zatrudnienie w swoim zawodzie to można, patrząc się na zarobki prawników po aplikacji, całkiem dobrze zarobić. Niezależnie od zarobków uzyskuje się też autorytet społeczny i zawodowy, który jest nieoceniony.