Czym jest faktoring i do kogo jest skierowana taka usługa?

Dużo spółek, które mogą zajmować się przykładowo sprzedażą różnorodnych produktów, powinna oczekiwać na opłacenie swych rachunków przez okres nawet paru miesięcy. Jest to legalne, jednak nie usprawnia to działania firmy, gdyż ma negatywny wpływ na płynność materialną danej spółki.

Na szczęście istnieje pewne rozwiązanie, jakie pozwala przedsiębiorcy, który wystawił fakturę z długim terminem jej opłacenia na praktycznie natychmiastowe otrzymanie pieniędzy. Jest to wykonalne za sprawą tego typu usługi jak faktoring. Istnieją w niej trzy strony. Firma, która wystawia fakturę to faktorant. Przekazuje ona uprawnienia do konkretnego zobowiązania na faktora, zatem firmę, która wypłaca mu równowartość rzeczonej faktury pomniejszoną o opłatę dla faktora.

Jeśli chcesz znaleźć także inne tego rodzaju porady, to może wskazówki z serwisu, które tu są zamieszczone będą dla Ciebie bezcenne.

Trzecią stroną transakcji faktoringu jest wierzyciel, jaki nadal musi opłacić fakturę, ale już nie tak jak to pierwotnie miało być – faktorantowi, lecz faktorowi.

panorama - pieniądze

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com
Warto jednak wspomnieć, że przedmiotem factoringu nie musiałyby zostać wyłącznie faktury. Mogą nim zostać też usługi dodatkowe, określane działaniami ponadplanowymi o charakterze usług, m.in. poradnictwo czy też czynności administratorskie, przykładowo inkaso zobowiązań. Usługa faktoringu jest skierowana do:
– przedsiębiorstw pragnących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością swych klientów,

– firm poszukujących opcjonalnych źródeł finansowania bieżącej działalności,

– firm szukających sposobów na zmotywowanie swych partnerów biznesowych do terminowego regulowania zobowiązań,
– podmiotów przemysłowych szukających elastycznych oraz kompleksowych świadczeń pieniężnych,
– spółek wykorzystujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki).