Czym jest ocena pracownicza, jaką pełni funkcję oraz jakim sposobem następuje?

Ocena pracownicza jest przeważnie dokonywana w większych firmach i przedsiębiorstwach. Jej kluczowym celem jest dogłębna i wierna ocena pracownika, jego pracy oraz wywiązywania się z powierzonych mu obowiązków. Ocena pracownicza realizuje parę znaczących funkcji, wśród nich możemy wypunktować funkcję rozwojową, motywacyjną, informacyjną, dodatkowo również rolę decyzyjną oraz edukacyjną. Dzięki niej można stwierdzić efektywność osób, jakie są zatrudnione w firmie, a także precyzyjnie przejrzeć ich pracę, przykładowo oceniając czy jest ona wierna z otrzymanymi wzorcami w danej firmie.

ocena pracownicza

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Ocena pracownicza może zachodzić na różne sposoby.

Pragniemy pokazać Ci następny nasz wpis – myślimy, że będzie Ci się podobał. Aby go przejrzeć, naciśnij łącze tutaj i voila.

W większości wypadków ocenę pracowniczą dokonuje się z wykorzystaniem formularzy, dzięki nim wolno funkcjonalnie ocenić wszelkiego pracownika przypisując mu odpowiednią ocenę w zależności od jego pracy, uzyskiwanych rezultatów czy także zaangażowania. W poniektórych przedsiębiorstwach ocena pracownicza następuje w czasie rozmowy z szefem, często też sami pracownicy szacują rzeczowo swoją pracę biorąc pod uwagę swoje minione osiągnięcia, porażki itp.

Taka ocena pracownicza zezwala zwrócić uwagę na to, nad czym jeszcze można popracować, prócz tego dzięki niej wolno też zobaczyć jakie postępy zrobili pracownicy, i także jak wpłynęło to na całą firmę i jej aktywność. Oceny pracownicze zdołają przybierać jeszcze inne różne formy, chociażby takie jak skala behawioralna, oceny opisowe,

ocena pracownika

Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com

nieraz użytkuje się też rankingi pracownicze.

Wszelkie te sposoby i formy są dobierane w zależności od typu przedsiębiorstwa, jego wielkości, ilości pracowników oraz wielu innych znaczących czynników. Prawidłowo dobrane formy oceniania pracowników i także dokładna ocena pracownicza pozwala na dostanie dobrych, solennych wyników co ma istotne znaczenie zarówno dla poszczególnych pracowników, jak również dla kompletnego przedsiębiorstwa.