Czym jest tak zwana International Standard Organization?

International Standard Organization jest to nazwa Internacjonalnej Organizacji Normalizacyjnej; towarzystwa, które w swym gronie skupia ambasadorów tak zwanych narodowych komitetów normalizacyjnych. To organizacja dobrowolna oraz pozarządowa.

iso

Autor: Rufus Walabee
Źródło: http://www.flickr.com

ISO zajmuje się standaryzacją przeróżnych sfer życia. Trudno we współczesnym świecie o używanie różnych standardów, rozmaitych rozwiązań technicznych w różnych częściach globu. Ograniczałoby to handlową wymianę a także międzynarodową współpracę – właściwie by ją całkowicie uniemożliwiało. Po II wojnie światowej zadecydowano prowadzić prace, które polegać miały na tym, aby ujednolicać rozmaite podejścia: technologiczne, komercyjne czy też organizacyjne. Tak przykładowo trudno sobie obecnie wyobrazić, żebyś kupionej śrubki która była wyprodukowana w Anglii – nie zdołał wkręcić do swego roweru, który masz w piwnicy. Bądź żebyś schładzarki kupionej w hipermarkecie, a jaka była wyprodukowana we Francji, nie mógł podłączyć do gniazdka w swojej kuchni – jako że nie będzie pasować do niego jej wtyczka.
Aby to wszystko było możliwe, ta dobrowolna organizacja opracowuje standardy, które mogą być przyjmowane przez różne strony. Te prace standaryzacyjne ISO są faktycznie bardzo przydatne i ułatwiają na co dzień nasz żywot. To właśnie dzięki ISO wiemy, że ten sam numer buta o wymiarze 28 będzie takiej samej wielkości w naszej ojczyźnie, w Niemczech czy Argentynie. Świetnie to upraszcza podróże, kupiectwo, kontakty. ISO (pozostałe informację dostępne będą tu) trudni się rozmaitego rodzaju dziedzinami życia – nie wyłącznie kwestiami jakości.

Zajmuje się przeróżnymi dziedzinami działalności ludzkiej i technologicznej – poczynając od przemysłu ciężkiego przez stoczniowy zaś na ujednoliceniu numeracji butów a także kołnierzyków koszul, które nabywasz w sklepie, kończąc.