Czym właściwie jest śledzenie pracowników w firmie

Zagadnienie monitoringu pracownika w aspekcie jego prawa do prywatności, że żadne uregulowanie prawa krajowego nie obejmuje definicji dóbr intymnych, do jakich kwalifikuje się też prawo do intymności. Podobnie jak nie ma prawnej definicji dóbr osobistych, tak brak jest w krajowym ustawodawstwie objaśnień prywatności, lub też prawa do prywatności. Prawo do prywatności bywa chronione na gruncie prawa pracy. Prywatność osoby zatrudnionej podlega takiej ochronie, jakiej podlegają inne interesy i prawa niemajątkowe.

szkolenie pracowników

Autor: HonoluluDistrict
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwój technik teleinformatycznych w powiązaniu z zabieganiem pracodawców do posiadania jak największej informacji o postępowaniu pracujących podczas pracy sprawia, że prawo do prywatności pracownika jest coraz to częściej zagrożone. Ryzyko to połączone jest wykorzystywaniem przez chlebodawców monitorowania pracowników.

Takie zjawisko, że krajowe ustawodawstwo pracy, nie reguluje dosadnie sprawy monitoringu w miejscu pracy, stwarza pole do nadużyć zarówno ze strony chlebodawców, jak i pracujących.

Monitorowanie pracowników symbolizuje działania podjęte w celu gromadzenia informacji o pracownikach poprzez poddanie ich kontroli otwartej, bądź za pośrednictwem środków elektronicznych.

Z jednej strony trzeba mieć na baczeniu zjawisko, że pracodawca posiada prawo dozorować przebieg pracy, żeby posiadać rzeczywistą sposobność weryfikacji jej skuteczności, a zatrudniony w terminach pracy zmuszony jest ją świadczyć i pozostawać do dyspozycji chlebodawcy.

Działania kontrolne podjęte przez pracodawcę są ponadto uzasadnione tym, iż pracodawca przyjmując ryzyko zatrudnieniowe ponosi odpowiedzialność za działania pracowników.

Wejdź na autorski serwis (http://lexperts.pl/kancelaria-prawna-lexperts/)! W nim czeka na Ciebie nowa rewelacyjna porcja najlepszych wpisów na powyższy temat. Nie zwlekaj!

Jednakże pracodawca musi wiedzieć, ażeby w osobistych postępowaniach, mających na celu obronę firmy, nie pogwałcał prawa pracujących do poszanowania ich dóbr intymnych.

Bez wątpienia brak przepisów ustawowych dotyczących monitorowania pracowników, utrudnia wyznaczenie dobitnych zakresów dla przedsięwzięć pracodawców. Podejmowane są jednakże próby określenia wymogów, jakie powinny być zrealizowane przy monitorowaniu pracowników.