Hipoteka zwrotna jako sposób na zdobycie dodatkowych pieniędzy

Społeczeństwo w Polsce błyskawicznie się starzeje, a na godne emerytury nie ma co liczyć. Odpowiednie przepisy prawne sformowały możności dla tych osób, które posiadają własne budynki, bądź mieszkania.

Hipoteka zwrotna planuje, że bank będzie wypłacał emerytowi w każdym miesiącu, albo jednokrotnie świadczenie finansowe, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na budynek, lub własne m, albo prawo do majątku. W zamian bank stanie się właścicielem mieszkania po odejściu kontrahenta. Następcy nie będą już posiadali żadnych praw, ani żądań w stosunku do funduszu, jeżeli chodzi o tę posiadłość. Od typowego kredytu różni się tym, że to nie nabywca płaci raty bankowi, lecz bank petentowi. Człowiek starszy, który sięgnąłby po taki kredyt, aż do śmierci zostałby posiadaczem, lub współwłaścicielem nieruchomości, jeśli tylko szanowałby warunki umowy (zobacz wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – wzór 2020) z bankiem. Zdołają żyć w swoim lokalu do końca życia, mogą zdobywać każdego miesiąca rodzaj ponadplanowej emerytury za to, że po ich śmierci dom przejmie jednostka, z którą nawiązali umowę.
Filiżanka kawy

Autor: Ahmed Rabea
Źródło: http://www.flickr.com/
Renta dożywotnia stwarza możności godnego życia.

Co prawda zdołaliby przekazać nieruchomość i pozyskane w ten sposób fundusze wykorzystywać na bieżące wydatki, jednakże są oni bardzo przywiązani do miejsca w którym przebywali przez większą część swojego życia i zmiana zamieszkania nie byłaby dla nich pozytywna nawet za cenę lepszego standardu bytu.
Ze względu na malutkie emerytury i coraz dłuższą przeżywalność zapotrzebowanie na odwrócony kredyt i rentę dozgonną będzie rosło. Tym bardziej, że i krąg realnych klientów będzie się powiększać.