Jak przedstawia się zagadnienie ryzyka w przedsiębiorstwie? Jakie przepisy są najważniejsze?

Ocena ryzyka zawodowego powinna być podstawą profilaktyczną dbania o zdrowie pracowników w firmie. Od jakości tego typu oceny zależy skuteczność przyjętej w zakładzie pracy polityki bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dzięki temu możemy mówić o skutecznym zarządzaniu bhp.

W zgodzie z artykułem 226 Kodeksu pracy, każdy z pracodawców musi dokonać oceny oraz zaraportować zagrożenia związane z wykonywaną pracą, a także informować pracowników o ryzyku zawodowym jak i regułach chroniących przed zagrożeniami. Inne zasady mówią o ogólnych przepisach bezpieczeństwa oraz higieny pracy, jakie oznaczają, że właściciel firmy musi dokumentować ryzyko związane z danym zawodem, które występuje w związku z określonymi pracami, jak również używania niezbędnych rodzajów profilaktyki, jakie są w stanie zniwelować ryzyko. Przepisy tego rodzaju nakładają również na przedsiębiorcę obowiązek zagwarantowania organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób, jaki zabezpieczy pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi, a także oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia.

praca

Autor: AlphaLab Startup Accelerator
Źródło: http://www.flickr.com

Sporo właścicieli firm nie zdaje sobie sprawy tak naprawdę o co chodzi w powyższych regulacjach, pomocne więc mogą się okazać dla nich różne kursy, przykładowo ocena ryzyka zawodowego szkolenie. Czym w ogóle jest to ryzyko? Zgodnie z zasadą w kwestii ogólnych przepisów bhp, ryzyko zawodowe to możliwość wystąpienia niechcianych sytuacji posiadających związek ze świadczoną pracą, szczególnie wystąpienia u pracowników negatywnych skutków zdrowotnych poprzez narażenie na zagrożenia zawodowe, które mogą pojawić się w środowisku pracy albo ze względu na sposób wykonywania pracy. W przypadku firm, jakie zatrudniają do dziesięciu pracowników, gdzie właściciel firmy sam robi zadania służby bhp, przez co jest odpowiednio zorientowany w rodzaju oraz technologii danego stanowiska pracy, sam może przeprowadzić taką ocenę. W związku z tym okaże się pomocne dla niego ocena ryzyka zawodowego szkolenie.

W małych przedsiębiorstwach ocenę ryzyka może wykonać pracownik (zobacz wypowiedzenie pracy) służby bhp, albo inny pracownik, jakiemu pracodawca zlecił wykonywanie zadań w zakresie bhp. Dokonanie takiej oceny może także zlecić ekspertom spoza zakładu, lecz zawsze odpowiedzialność za odpowiednie przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy.