Jakiego rodzaju restrykcje obowiązują pracodawcę przy zastosowaniu tzw. zwolnień grupowych?

Czy wiesz, że nie dowolna firma mogłaby w dowolny wariant pożegnać się ze swoimi członkami personelu? Rozwiązanie umowy o pracę można wykonać na kilka wariantów. Dla przykładu, żeby przełożony mógł jednorazowo zwolnić większą ilość członków personelu, musi być ich przynajmniej dwudziestu.
Zatrudnieni, którzy na własnym przykładzie dowiedzieli się czym są w praktyce zwolnienia grupowe wiedza, że mają prawo dokonać rejestracji w UP, gdyż przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych.

Warto dodać, że zatrudniającego dotyczą niektóre ograniczenia przy użyciu takiej postaci wypowiadania umowy o pracę. O tak zwanych zwolnieniach grupowych możemy rozmawiać wtedy, gdy przełożony zwalnia:
– dziesięciu pracowników (w sytuacji, gdy zatrudnionych jest co najmniej 100 pracowników),
– 10 procent pracowników (gdy zatrudnionych jest od stu do trzystu pracowników)

zwolnienia grupowe

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
– 30 członków personelu, gdy zwierzchnik zatrudnia przynajmniej trzystu oraz więcej ludzi.
współpraca
Jak więc jest widoczne, nie w dowolnej firmie można przeprowadzić redukcję zatrudnienia wykorzystując tak zwane zwolnienia grupowe.

Nie ociągaj się — zweryfikuj jakie interesujące informacje ma nasza autorska witryna (https://www.happytree.com.pl/). Jej opis z pewnością niezwykle Cię zainteresuje.

Jest to szczególny przypadek rozwiązania umowy o pracę, jaką zwierzchnik jest zobowiązany skonsultować z członkami zakładowych organizacji związkowych. Należałoby także dodać, że osoby, które utraciły posadę na skutek zwolnień grupowych muszą otrzymać odprawę, której wielkość zależy od między innymi stażu zatrudnienia w danym zakładzie.

Odprawa ta nie mogłaby być większa niż wysokość 15-krotnego wynagrodzenia minimalnego.

Aktualnie dostęp do aktualnych danych jest bardzo istotny, więc przeczytaj wpis ze strony (https://www.bscav.eu/oferta/naglosnienie/), gdyż traktuje on o pokrewnej kwestii.

Należałoby też dodać, że funkcjonuje znaczna liczba osób, którą prawo chroni przed zwolnieniami grupowymi.