Każda strona internetowa oferująca jakiekolwiek towary albo usługi musi mieć umieszczony jakiś regulamin

Obowiązek publikowania regulaminu prowadzenia sklepu internetowegoj jest nałożony przez przepisy o świadczeniu usług na drodze elektronicznej. Jest to bardzo istotny fragment działalności internetowej, zarówno dla osoby prywatnej jak i właścicieli sklepów.

strona internetowa

Autor: Serge Kij
Źródło: http://www.flickr.com
Regulamin strony WWW nie tylko definiuje sposób i charakter działalności realizowanej w danym miejscu, ale także, a może przede wszystkim określa obowiązki oraz prawa obu stron zawieranej transakcji oraz przebieg. Regulamin strony WWW tak naprawdę jest umieszczoną na stronie umową, na podstawie której obie strony zamierzają postępować podczas transakcji i po jej zakończeniu (dowiedz się więcej na temat regulaminu strony i portalu).

Jeżeli masz chęć uzyskać uzupełniające informacje na prezentowane zagadnienie, to przydatne do tego okażą się przydatne teksty (https://www.traple.pl/2017/02/20/kumulacja-pomocy-de-minimis-dla-jednego-przedsiebiorcy-zagrozeniem-dla-innowacji/), które odnajdziesz tutaj. Sprawdź to!

Dobry regulamin strony WWW będzie również jak firmowa wizytówka. Ma wzbudzać zaufanie, przekonać do uczciwych intencji zarządzającego sklepem oraz zapewnić jego profesjonalne podejście. Wspomniana powyżej Ustawa usługach świadczonych w formie elektronicznej ma w swoich zapisach przedstawione zagadnienia, które muszą lub powinny zawierać się w regulaminie strony WWW. Będą to kwestie formalne i dla zabezpieczenia dokonywanych później transakcji należy mieć je na uwadze, czyli umieścić w treści regulaminu stosowne zapisy.

Przygotowanie porządnego regulaminu wcale do prostych nie należy, bowiem czasami po pewnym czasie wychodzi, że może zabraknąć pewnych punktów albo będą one na tyle nieprecyzyjne, że generują możliwość nadużyć którejś ze stron. Może się zdarzyć, że mimo najszczerszych chęci regulamin będzie zawierał tzw klauzule niedozwolone, to znaczy punkty niezgodne z obowiązującym prawem. Wtedy najlepszą metodą będzie jak najszybciej dokonać stosownych korekt, aby później podobne przypadki nie miały miejsca.

Nie jesteś w stanie doczekać się następnych postów? Przygotowaliśmy dla Ciebie hiperłącze do artykułu (https://www.traple.pl/kariera), które pozwoli Ci zapoznać się z ogromną porcją nowych informacji.

Obecnie można znaleźć firmy specjalizujące się w tworzeniu regulaminów na konkretne strony. To rodzaj konsultingu opartego na rzetelnej wiedzy handlowej oraz prawniczej. W razie trudności w samodzielnym napisaniu odpowiedniego regulaminu można się wspomóc taką pomocą, bowiem doświadczenie ludzi redagujących takie dokumenty znacznie zmniejsza możliwość pominięcia czegoś istotnego, lub przedstawienia zapisów w sposób niewłaściwy (przeczytać tutaj na