Kilka słów na temat PIT-ów

Podatki PIT to dla wielu osób niezrozumiały i przykry obowiązek. Większość z nich dotyczą innych podmiotów rozliczających się rokrocznie, lecz nie wszyscy wiedzą, co sumiennie każdy z nich oznacza oraz kogo obejmuje.
Jeden z druków to PIT 38, który jest musem podatników zbywających własne papiery wartościowe.

Sprawozdanie mają złożyć też osoby mające prywatne – poza działalnością gospodarczą – przychody pieniężne z tytułu na przykład zbycia pożyczonych papierów, pochodnych instrumentów finansowych czy udziałów w spółkach o osobowości prawnej. Najważniejsza jest data pozbycia się papierów, a nie nabycie do nich statutu.PIT 38 obejmuje również przejęcie udziału w spółkach o charakterze prawnym lub wkładu w spółdzielniach, możesz go łatwo wypełnić z pomocą Pitaxa”>. Do niego zalicza się też źródła finansowe mające swoje pochodzenie poza granicami kraju. Deklaracje te składa się co roku obowiązkowo do przyjętego przez odpowiednie jednostki. Warto pamiętać, iż w przypadku związku małżeńskiego tenże PIT (zobacz deklaracja pit 2020) każdy doręcza osobno.
strona www

Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Rozróżnia się również PIT 28, zgodnie z którym należy rozliczyć się z dochodów na zasadach ryczałtu. Mogą skorzystać z niego osoby mające swoją działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółek cywilnych oraz jawnych. Co więcej pismo obejmuje także osoby rozliczające się z dochodów finansowych pochodzących między innymi z podnajmu i dzierżawy.

Trzeba zapamiętać, iż rozliczenia przy pomocy PIT 28 można dokonać tylko i wyłącznie po wcześniejszym oświadczeniu złożonemu do organu skarbowego o uzyskaniu nowych dochodów. Jeśli jednak podatnik wcześniej już wykorzystywał ryczałt, nie musi składać oświadczenia.