Kilka ważnych faktów o emeryturach

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają możliwość po spełnieniu pewnych zasad odejścia na emeryturę. Organem, który dokonuje wypłat tego świadczenia w Polsce jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

wizerunek - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawy emerytalne to tematy, którymi interesuje się sporo osób. Sprawy emerytalne uwzględniają bowiem nie tylko osób, które już przeszły na emeryturę, lecz również tych, którym do przejścia na emeryturę zostało jeszcze wiele lat. Dotychczasowi emeryci zastanawiają się generalnie nad tym, czy mogą liczyć na podniesienie wysokości wypłacanego im świadczenia, a te osoby, które mają jedynie po 30, czy czterdzieści lat rozważają przeważnie o tym, jak wysoką emeryturę mają szanse otrzymać. Pracownikom, którzy odchodzą na emeryturę należą się odprawy – . Każda firma powinna mieć na ten cel odłożone określone [TAG=pieniądze]. Taki obowiązek nakłada obowiązująca w naszym kraju ustawa o rachunkowości. Zgodnie z nią konieczna jest czasowa wycena rezerw. Wycena sawyer wycena znaku towarowego rezerw może zostać zorganizowana przez biuro aktuarialne. Z ofert tych biur zazwyczaj korzystają przedsięwzięcia, które posiadają dużą liczbę pracowników. Mniejsze powinny takiej wyceny dokonać samodzielnie.

Znaczna większość ludzi ma możliwość odejść na emeryturę wówczas kiedy będą po osiągnięciu odpowiedniego progu wiekowego zaliczanego do otrzymania świadczenia. W 2013 roku został w Polsce zawyżony wiek emerytalny, ustawa z pewnością zostanie zniesiona przez sejm wybrany w październiku 2015 roku. Jeśli stanie się w ten sposób, wówczas nadal panie będą miały możliwość odchodzić na emeryturę po skończeniu sześćdziesiątego roku życia, a mężczyźni pięć lat po nich, mówiąc krócej po 65 urodzinach. Jeżeli ustawa nie zostanie zmieniona to w tym wieku będą mogły przejść na emeryturę jedynie osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949. Pozostałe osoby będą musiały pracować dłużej. Pracownicy pewnych grup zawodowych mogą przechodzić na emerytury wcześniejsze. Do takich pracowników przynależą między innymi nauczyciele, którzy są zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela – interesuje mnie wycena rezerw. Do grupy pracowników, którzy mogą odejść na wcześniejsze emerytury przynależą także policjanci i strażacy. Osoby, które osiągają uwzględniony pułap emerytalnego wieku mogą otrzymać świadczenie czyli tak zwaną emeryturę dopiero po złożeniu stosownego podania w ZUS.