Komu przysługują środki unijne na założenie przedsiębiorstwa?

O pieniądze na założenie przedsiębiorstwa pochodzące z funduszy UE mogą ubiegać się osoby fizyczne chcące prowadzić własną działalność gospodarczą. Warunkiem jest tutaj też osiągnięcie pełnoletności.
Warto zaznaczyć, że pomoc w owym zakresie przysługuje też rolnikom, rencistom, a także dorosłym uczniom średnich szkół.

fundusz

Autor: designmilk
Źródło: http://www.flickr.com
Przewidziano w owym zakresie także dodatkowe ułatwienia między innymi dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet próbujących powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, młodych ludzi do 25 roku życia, osób po czterdziestym piątym roku życia, a również osób zamieszkujących tereny wiejskie. Poza nadmienionym wcześniej warunkiem osiągnięcia pełnoletności, jednostka która stara się o fundusze unijne na założenie przedsiębiorstwa nie może przez okres 12 miesięcy, poprzedzających złożenie takowego wniosku, prowadzić własnej działalności gospodarczej. Poza tym nieodzowny jest przede wszystkim udział w odpowiednim szkoleniu, m.in. z zakresu przedsiębiorczości i marketingu. Ażeby się dostać na tego rodzaju kurs trzeba naturalnie wpierw znaleźć jego organizatora. W poszukiwaniach danych o możliwości dofinansowania na uruchomienie firmy i stosownych szkoleniach trzeba zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Rekrutacja jest podzielona na dwa podstawowe kroki. W pierwszym trzeba wypełnić i przesłać odpowiedni zgłoszeniowy formularz i w przypadku konieczności dostarczać wymagane zaświadczenia.szczegóły tutaj prawo chemiczne prawo chemiczneW drugim z kolei musimy przejść dodatkowo kwalifikacyjną rozmowę.

Jeśli przejdziemy bez problemu oba etapy, to następnie organizator szkolenia podpisuje z kursantem umowę o udzielenie pomocy szkoleniowo – doradczej.