Konto oszczędnościowe jako rachunek z własnościami lokaty

Konto oszczędnościowe to rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy z właściwościami lokaty.
Konto oszczędnościowe różni się od lokaty tym, że sumę znajdującą się na nim w jakimkolwiek momencie wolno zwiększyć, lub pomniejszyć o stosowną kwotę.

sprzęty

Autor: rodtuk
Źródło: http://www.flickr.com
seniorzy
Sama lokata nie zapewnia tej możności. Finanse są zamrożone na ustalony z bankiem czas.
Konto oszczędnościowe Zośka PRO Idea Bank jest oferowane takim osobom, które rozporządzają sporym kapitałem, a równocześnie podtrzymują relatywnie duże saldo na głównym rachunku. Ta wersja oszczędnościowego konta proponuje oprocentowanie promocyjne na pułapie 2,25% w skali roku, z co miesięczną kapitalizacją odsetek. Trzeba jednak dopełniać stosowne warunki. Konto oszczędnościowe posiada tę zaletę, że jego posiadacz ma swobodny dostęp do gotówki. Jeżeli tylko okaże się, że potrzebujemy zastrzyku gotówki, możemy ją zrealizować z konta oszczędnościowego w jakimkolwiek momencie, bez następstw. W wypadku inwestycji przy uprzedniej wypłacie funduszy odliczane są jakiekolwiek wyrobione zyski. Na koncie oszczędnościowym od momentu pierwszej wpłaty pieniędzy finanse (więcej i więcej) podlegają oprocentowaniu. Jest możliwość w każdej chwili powiększać sumę, jaka jednocześnie przyniesie wyższe zyski. Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym jest zbliżone do tych ulokowanych na lokacie.
Taki rodzaj oszczędzania zalecany jest ludziom zdyscyplinowanym, zdeterminowanych do oszczędzania.

Posiada tę wartość, że przelewy nie muszą być takie same w dowolnym miesiącu. Oprócz tego właściciel konta posiada gwarancję, że w razie potrzeby bez konsekwencji będzie mógł wypłacić zaoszczędzone pieniądze.