Kto to jest aktuariusz, w jakim miejscu on może pracować i jakie mógłby posiadać wykształcenie?

Większość społeczeństwa nie napotkała się ani razu z reprezentantem takiego zawodu jak aktuariusz. Powinien on posiadać doświadczenie między innymi z przedziału rachunku prawdopodobieństwa, statystyki czy rachunkowości ubezpieczeniowej.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie ze stosowną ustawą, certyfikowanym aktuariuszem jest osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: skończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, odbyła praktyki pod kierunkiem profesjonalnego aktuariusza przez okres co najmniej 2 lat, zdała z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny (składa się on z m.in. takich części jak: matematyka ubezpieczeń życiowych, czy też prawdopodobieństwo i statystyka) i naturalnie ma całkowitą zdolność do czynności prawnych. Takich specjalistów zatrudnia biuro aktuarialne lub biuro pracy holandia placówka finansowa, np. banki czy też towarzystwo ubezpieczeniowe. Tego typu fachowcom przepisuje się udział w nadprogramowych szkoleniach poszerzających doświadczenie z przedziału fachowego aktuariatu.
Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Umiejętność uzyskana w ramach specjalnych szkół podyplomowych z dziedziny aktuariatu może zostać niezwykle użyteczna dla osób dopiero rozpoczynających działalność w biurze aktuarialnym, zakładach ubezpieczeniowych i pozostałych urzędach. Działalność w aktuariacie bez wątpienia przynosi wiele satysfakcji i pozwala na intensywny rozwój, zarówno ten zawodowy, oraz stricte intelektualny. Najczęściej oferowaną przez biura aktuarialne usługą jest tak zwana kalkulacja aktuarialna.

Jest ona przeprowadzana z reguły na bazie następujących, ściśle powiązanych z indywidualnym kadrowiczem, informacji, między innymi takich jak: płeć czy staż pracy.