Niszczenie materiałów – praca, która wymaga zaangażowania i wiadomości w zakresie metod archiwizowania

Teraźniejsza dokumentacja narasta lawinowo w związku prężnie rozwijających się różnorodnych form funkcjonowania współczesnego człowieka oraz olbrzymiego rozwoju techniki biurowej. Taka postać rzeczy powoduje utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu urzędów i archiwów zakładowych.

dokumentacja

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Sposób postępowanie z dokumentacją, nie może być mimo to dowolny. Powinien podlegać ściśle ustalonym zasadom i normom prawnym. Normy prawne i sposoby ustalają całościowo zasady organizacji funkcjonowania dokumentacji archiwalnej w państwie. Zasady klasyfikowania i typizowania akt, oraz sposoby odpowiedniego gromadzenia, składowania, ewidencjonowania, ochrony i wypożyczania przez archiwa zakładowe, materiałów.

Zasady systematycznego usuwania przez archiwa zakładowe dokumentacji zaliczonej do kategorii B. Zasady przekazywania dokumentów kategorii A do archiwów państwowych. Najistotniejszą sprawą postępowania z dokumentacją jest jej rozróżnienie na materiał archiwalny oznaczony jako kategoria A i na dokumentację niearchiwalną oznaczoną, jako kategoria B. Kategoryzacja ta wynika z szacowania wartości materiału dla dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego. Dokumentacja kategorii B w przeciwieństwie do dokumentów archiwalnych, ma wyłącznie okresową i praktyczną wartość dla jej wytwórcy i podlega w związku z tym zniszczeniu po upływie określonych okresów przechowywania.

teczki

Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com
Na wszystkich posiadaczy dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej nałożone są pewne obowiązki postępowania z aktami. Do istotniejszych trzeba zaliczyć niszczenie akt łódź dokumentacji kategorii B (link do strony) . Niszczenie akt łódź może przeprowadzać tylko za zgodą dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego, który wydaje decyzję administracyjną ale tylko wtedy gdy materiały klasyfikowane i składowane w danej jednostce organizacyjnej są uporządkowane zgodnie ze stosownymi przepisami. W celu przygotowania materiałów do brakowania, archiwum zakładowe zleca usługi archiwizacyjne łódź ( porządkowanie dokumentów – lrg-lodz.plporządkowanie dokumentów – Oddanie na makulaturę, jest jedną z istotniejszych czynności archiwizacyjnych i nie może być przeprowadzane raz na jakiś czas. Niszczenie, trzeba wykonywać regularnie, przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy.