O faktoringu międzynarodowym

Uzyskanie zapłaty za wyeksportowane towary praktycznie w dniu ich ekspedycji i możliwość zmniejszenia ryzyka braku opłaty to tylko dwie, jednakże za to najbardziej liczące się korzyści, jakie przynosi wykorzystanie faktoringu w obrocie handlowym.

Kucharze

Autor: DC Central Kitchen
Źródło: http://www.flickr.com
Uniwersalny charakter usługi i najbardziej odpowiednia względem rzeczywistych potrzeb odbiorcy forma, to plusy, dzięki którym faktoring międzynarodowy – faktoring międzynarodowy sprawdza się w interesach eksportowych. Nie powinno więc dziwić prędko rosnące zainteresowanie tą w największym stopniu rozwiniętą formą usług faktoringowych.https://www.eena.pl/ eena.plPrzyjrzyjmy się jej bliżej. Faktoring międzynarodowy redukuje oczekiwanie na zapłatę.

Oczekujesz na następny wpis? Pragnę powiadomić Cię, że autorska strona internetowa jest już gotowa. Więc namawiam do lektury.

W doświadczeniu, terminy płatności w obrocie międzynarodowym będą długie, przeto eksporter użycza długoterminowego zadłużenia kupieckiego. Faktoring gwarantuje ciągły dostęp do środków niezależnie od długości naznaczonych terminów zapłaty, niweluje przez to konsekwencje ewentualnego pojawienia się luki finansowej oraz polepsza spływ należności.

Jak działa faktoring dla nowych firm – faktoring dla nowych firm? Eksporter sygnuje umowę faktoringową z bankiem na mocy której faktor będzie nabywał wierzytelności handlowe eksportera z tytułu dokonywanej sprzedaży do wybranych importerów. Od tego momentu operacje będą przebiegały w taki sposób: eksporter wysyła zamówione usługi po czym wystawia na importera faktury. Istotnym czynnikiem usługi będzie czynny udział firmy faktoringowej w kraju zagranicznego kontrahenta.

Poprzez cały czas trwania układu faktor eksportowy ściśle kooperuje z faktorem w kraju importera. Oznacza to, iż faktor importowy jest zobligowany do uskutecznienia na rzecz faktora eksportowego wielu czynności o zakresie gwarancyjnym, serwisowym także dyscyplinującym importera.