Co oznacza ocena pracownicza, jakie spełnia funkcje oraz jaką może przybierać odmianę?

Być może spotkałeś się już kiedyś z takim pojęciem, jak na przykład ocena pracownicza. Możliwe, iż zastanawiałeś się nad tym co tak właściwie oznacza to pojęcie. Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, a także poznamy odpowiedzi na tak istotne pytania, jak na przykład: jakie role pełni dziś ocena pracownicza? Oraz jaką może przybierać formę?

Read More …

Czym jest ocena pracownicza, jaką pełni funkcję oraz jakim sposobem następuje?

Ocena pracownicza jest w większości wypadków dokonywana w większych firmach i przedsiębiorstwach. Jej kluczowym celem jest gruntowna i precyzyjna ocena pracownika, jego pracy i wywiązywania się z powierzonych mu obowiązków. Ocena pracownicza spełnia parę znaczących funkcji, pośród nich zdołamy przytoczyć funkcję rozwojową, motywacyjną, informacyjną, prócz tego także funkcję decyzyjną oraz edukacyjną. Dzięki niej wolno orzec skuteczność osób, jakie są zatrudnione w firmie, oraz także konkretnie skontrolować ich pracę, na przykład oceniając czy jest ona zgodna z przyjętymi wzorcami w danej firmie.

Read More …