Czym właściwie jest śledzenie pracowników w firmie

Zagadnienie podglądu pracownika w zakresie jego prawa do intymności, że żadne rozporządzenie prawa polskiego nie mieści definicji dóbr podmiotowych, do których zalicza się także prawo do prywatności. Podobnie jak nie ma ustawowej definicji dóbr intymnych, tak brak jest w krajowym ustawodawstwie objaśnień intymności, bądź także prawa do intymności. Prawo do intymności bywa strzeżone na gruncie prawa pracy. Intymność jednostki zatrudnionej podlega takiej trosce, jakiej podlegają inne interesy i prawa niemajątkowe.