Podstawowe informacje o konsolidacji finansowej – co dobrze jest wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, w którym chodzi o połączenie i prezentację sprawozdań finansowych jednostek, które składają się na grupę kapitałową. Zestawienie musi być tak sporządzone, aby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, obejmując wymagane wyłączenia wewnątrz grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Mówiąc inaczej, konsolidacja finansowa ma na celu połączenie sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które działają niezależnie, ale wiążą je kwestie kapitałowe. Mowa o takim ich ukazaniu, jakby funkcjonowały jako jeden podmiot. Jeśli mowa o jednym z celów, do jakich prowadzi konsolidacja finansowa to musimy wskazać ukazanie transferu zysków spółek, które istnieją w tzw. oazach podatkowych. Ponadto wypada wiedzieć, że wszystkie działania dokonywane są w arkuszu konsolidacyjnym.

W tym artykule znajdziesz zajmujące informacje, ale odszukaj ponadto (https://www.ksiegowi-doradcy.pl/aktualnosci/40) inne teksty na prezentowany temat. Z pewnością będą interesujące.

Korekta konsolidacyjna bilansu nie powinna odbijać się na równowadze bilansowej. Co więcej, nie wolno sporządzać jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące przed momentem przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia. Warto dodać, że małe grupy kapitałowe mają prawo (zobacz również – adwokat wrocław sprawy karne) do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie. Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest skuteczny. Szczególnie skuteczność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.