Czym właściwie jest śledzenie pracowników w firmie

Zagadnienie podglądu pracownika w zakresie jego prawa do intymności, że żadne rozporządzenie prawa polskiego nie mieści definicji dóbr podmiotowych, do których zalicza się także prawo do prywatności. Podobnie jak nie ma ustawowej definicji dóbr intymnych, tak brak jest w krajowym ustawodawstwie objaśnień intymności, bądź także prawa do intymności. Prawo do intymności bywa strzeżone na gruncie prawa pracy. Intymność jednostki zatrudnionej podlega takiej trosce, jakiej podlegają inne interesy i prawa niemajątkowe.

Jak znaleźć pracę? Parę skutecznych wskazówek

Powiada się, iż dyplom wyższej uczelni jak też miano magistra otworzą nam drzwi do przecudownej przyszłości. To fałsz. Sfinalizowanie studiów może, lecz w ogóle nie musi zagwarantować nam wymarzonej pracy.
Stopa bezrobocia wśród młodych osób z roku na rok maleje, jednak czasem chlebodawcy są wyjątkowo nieskorzy do przyjmowania niewykwalifikowanych pracobiorców, stawiając tym samym na bardziej doświadczonych.

Pracowałeś na urlopie? Wylicz ile wynosi twój ekwiwalent w tym roku

Za niewykorzystany przez pracownika urlop należy się ekwiwalent, który wyliczany jest od ilości dni niepracujących oraz charakteru zatrudnienia. Jeżeli pracujący nie jest zagrożony rozwiązaniem umowy pracodawca ma obowiązek wywiązać się z wypłacenia mu ekwiwalentu. A parę dni niewykorzystanych urlopowo równa się większej sumie pieniędzy.

Szukasz zatrudnienia? Zastanów się nad maszynami sterowanymi przez komputer, a następnie udaj się na szkolenie – twoje szanse na rynku pracy nieporównywalnie wzrosną

Obrabiarki są skonstruowane do wytworzenia określonego kształtu. Rzecz oczywista jest ich mnóstwo (w zależności od sposobu działania, a także oczekiwanych rezultatów), lecz teraz prym wiodą te numeryczne. Pierwsze pojawiły się w latach ‘40-tych i ’50-tych dwudziestego wieku. Rozwijały się bardzo szybko i obecnie najszybszą i najczęściej używaną jest obrabiarka sterowana komputerowo.

Skuteczne zarządzanie zasobami HR

W ostatniej dekadzie ukazało się bardzo wiele książek o charakterze psychologicznym podejmujących temat zarządzania zasobami ludzkimi. Książki te pomogły w powstaniu systemów i czynności, które służą zwiększeniu wydajności kadry pracowniczej. Najmniej skomplikowanym narzędziem wykorzystywanym przez większą cześć kierowników są raporty o pracownikach. Taki raport jest tworzony przez pracodawcę, który ma tam opisać zatrudnionego z użyciem konkretnych kryteriów, do których należą między innymi uczciwość, samodzielność czy terminowość.