Procedura rejestracji znaków

Znak towarowy jest to określenie jak też logo artykułu. Jego rejestracja chroni przedsiębiorstwo przed nieuczciwymi konkurentami.
Jeśli przedsiębiorstwo oszacuje, że wystarczy jej ochrona znaku towarowego na terenie Polski, winna zapisać go w Urzędzie Patentowym.

Jeśli idzie o znak (polecamy znajdź więcej) towarowy rejestracja nie jest skomplikowana. Rejestracja znaku towarowego na obszarze Naszego kraju kosztuje 1.750 – 3.750 złotych. W tym celu przede wszystkim należy sprawdzić, czy ów wzór nie został już zastrzeżony przez innego przedsiębiorcę. Można to wykonać przez net: Urząd Patentowy użycza specjalną wyszukiwarkę.
pieniądze

Autor: Japanexperterna.se
Źródło: http://www.flickr.com
pismo

Autor: Julie Jordan Scott
Źródło: http://www.flickr.com
Co to jest znak towarowy? Symbolem towarowym może być jakiekolwiek oznaczenie, jakie można przedstawić w graficzny sposób, jeśli oznaczenie takowe nadaje się do odróżnienia produktów jednego przedsiębiorstwa od artykułów drugiego przedsiębiorstwa. Symbolem towarowym jest szczególnie termin, rysunek, motyw dekoracyjny, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma produktu albo opakowania, a również melodia bądź inny dźwiękowy sygnał. W świetle orzecznictwa Urzędu Patentowego przeważa pogląd, że za symbol towarowy nie można zaś co do zasady uznać kompozycji zapachowej ani pojedynczego zabarwienia. Prawo ochronne na symbol towarowy jest udzielane na mocy decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego na okres dziesięciu lat. Na wniosek uprawomocnionego prawo osłonowe może być przeciągnięte na następne dziesięciolecia.

przedsiębiorca obowiązkowo powinien zamieścić w składanym formularzu indeks artykułów lub usług jak też wskazać odpowiednie klasy towarowe lub usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.