Uraz przy pracy w Anglii

Bardzo wielu obywateli Polski aktualnie podróżuje w poszukiwaniu zatrudnienia za granicę. Jednym z najczęściej wybieranych terenów jest Wielka Brytania. Na dzień dzisiejszy w Anglii i Irlandii jest tak duża liczba obywateli polskich, że są tam całe dzielnice, gdzie mieszkają wyłącznie Polacy. Polacy organizują wyjazdy w większości przypadków w oczekiwaniu na lepsze zarobki niż w kraju. W sporej liczbie przypadków faktycznie udaje się uzyskać dogodną pracę. Oddzielną kwestią jest z kolei to, czy uda się jakąś część zarobków zachować i przywieźć do Polski.

Wypadek

Autor: Contando Estrelas
Źródło: http://www.flickr.com
Jak jest wiadome, w Anglii są zupełnie inne przepisy prawne niż w Polsce.

Sprawdź, jakiego rodzaju dane odnajdziesz pod tym odsyłaczem (https://www.tuv.com/poland/pl/certyfikaty-bezpiecze%C5%84stwa-i-jako%C5%9Bci-t%C3%BCv-rheinland-polska.html). Zapewne będą niezwykle ciekawe i warte zainteresowania, co sprawi, że często będziesz tu wracać.

Tak jest także w przypadku prawa regulującego sprawy pracy. Polacy zatrudnieni w Wielkiej Brytanii podobnie jak wszyscy ulegają niekiedy wypadkom. Różnego rodzaju nieprzyjemne i niebezpieczne wypadki mogą mieć miejsce w każdym zakładzie.

Chcesz odnaleźć więcej ciekawostek na prezentowany temat? Jeżeli tak, to bez obawy kliknij ten link, a bez dwóch zdań poczujesz zadowolenie.

Jest dużo źródeł informacji, gdzie można uzyskać wiedzę na temat działania w tego rodzaju sytuacjach. Na przykład po wyszukaniu w Internecie hasła „wypadek w pracy anglia” można uzyskać wiele wyników ze stron o charakterze poradników.

Przed wyruszeniem do pracy do innego kraju

Wyjeżdżając do jakiegoś kraju w celach zarobkowych lub innych przede wszystkim należy pamiętać, by zapoznać się uprzednio z obowiązującymi tam prawami. Oczywiście nikt nie wymaga kompletnej znajomości wszystkich przepisów. Rozsądnie jest jednak przeczytać tylko te przepisy, które będą osoby wyjeżdżającej dotyczyć. Mowa tu między innymi o prawie związanym z zatrudnieniem, jak również z różnego rodzaju zadośćuczynieniami. Powinno się to uczynić szczególnie w przypadku, gdy nie zna się języka w takim stopniu, by być w stanie samodzielnie dochodzić swoich praw na miejscu

Po wypadku

Gdy już wydarzy się wypadek w miejscu zatrudnienia, na pewno nie powinno się tego ukrywać. Wiele ludzi nie informuje o tym, że zdarzył się wypadek, w wyniku czego potem niełatwo jest otrzymać odszkodowanie. W razie takich urazów, które nie ograniczają zdolności do ruchu i porozumiewania się, trzeba w pierwszej kolejności poinformować przełożonego. Niezwykle ważne jest uzyskanie pomocy lekarskiej. Może to być pomocne nie tylko w wyzdrowieniu lub zdiagnozowaniu obrażeń, ale także w otrzymaniu profesjonalnej opinii na temat skutków wypadku. Odszkodowania Anglia zasądzane są raczej często, szczególnie jeśli uraz odniesiony jest wskutek zaniedbania zasad bezpieczeństwa przez daną firmę.