Urlopy pracownicze, zatem co chlebodawca musi o nich widzieć. Spójrz koniecznie!

Na początku dobrze jest powiedzieć o tym, co to jest urlop. A więc urlop, jest to czas wolny pracobiorcy od świadczenia pracy na rzecz chlebodawcy. Kwestie urlopowe są normowane przepisami kodeksu pracy. Pracownik może wnioskować o przyznanie mu urlopu jednakże nie znaczy to, że chlebodawca zawsze ma obowiązek przyznać go.

Urlop

śpiący niemowlak

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com

przysługuje każdemu pracownikowi zaangażowanemu na podstawie umowę o pracę. O ile angażujesz pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych dla przykładu umowa o dzieło bądź umowa zlecenie to ze względu na specyfikę tych umów nie może być mowy o urlopie. Naturalnie, jeśli pragniesz zapłacić pracownikowi za dzień wolny to możesz, lecz nie jest to normowane przepisami prawa a tylko waszymi dwustronnymi ustaleniami.
Urlop wypoczynkowy. Tego rodzaju urlop przysługuje wszelkiemu pracobiorcy zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Celem takiego urlopu jest „regeneracja sił oraz wypoczynek pracobiorcy” – to czy pracownik faktycznie odpoczywa pracodawcę zupełnie nie interesuje, albowiem często urlop (monitoring domowy) sprowadza się do renowacji mieszkania albo dwutygodniowej balangi na działce po której nasz „wypoczęty” pracownik powraca do pracy pełen nowych sił i zapału do następnych wyzwań zawodowych. W czasie urlopu wypoczynkowego zatrudnionemu przysługuje uposażenia takiej, jakie dostawałby gdyby w tym samym czasie standardowo pracował.
Urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu pracy przez pracownika, na jego utrwalony na piśmie wniosek. Chlebodawca nie może przymusić pracobiorcy do złożenia podobnego wniosku. Zatrudniony nie odbiera uposażenia za urlop bezpłatny zarazem w czasie jego trwania pracobiorca nie może zostać zwolniony.

Urlop macierzyński

składki zus

przypada kobietom pracującym, które w czasie swego zatrudnienia urodziły dziecko. Celem urlopu jest zapewnienie kobiecie odpoczynku po porodzie jak też umożliwienie jej opieki nad dopiero co narodzonym potomkiem. Urlop ten jest w pełni płatny, tzn. pracownica przebywająca na takowym urlopie dostaje pełne wynagrodzenie. Urlop ów opłaca ZUS. Celem otrzymania go musimy wypełnić należyte ZUS formularze – formularz ZUS.
Kiedy angażujesz pracownika co najmniej od 6 miesięcy może on wystąpić o urlop wychowawczy. Czyli bezpłatny urlop mający na celu sprawowanie osobistej opieki pracobiorcy nad maluchem. Urlop ten może trwać nawet do trzech lat (sprawdź: komu przysługuje ulop wychowawczy). Urlop nie powinien jednakże trwać dłużej aniżeli do ukończenia 6 roku życia przez dziecko.
Do ZUS-u spływają składki emerytalne a także rentowe. Jeśli jako pracodawca spóźnisz się z zapłatą, przydać ci się może kalkulator odsetek (kalkulator odsetek).