Warto powiedzieć czy pracownicy są zadowoleni

Prezesi znacznie lepiej wydają sobie sprawę z tego, że im bardziej będą zadowoleni ich pracownicy, tym lepiej będą się wywiązywali ze swoich zadań, a co się z tym łączy, tym bardziej opłacalni będą dla przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie coraz częściej dokonywane są oceny pracownicze, które za pomocą odpowiedniego zbioru pytań i odpowiednio przygotowanej skali są w stanie udowodnić pracodawcy, na ile usatysfakcjonowani są jego pracownicy.

Przez to, można lepiej opracować program motywujący, a co więcej można tak dobrać różne zestawy socjalne, żeby każdy z podwładnych czuł znaczniejszą lojalność wobec zakładu, w którym pracuje (zobacz matryca eisenhowera). Ich regularne przeprowadzanie dozwoli na obserwację, czy to radość podwładnych rośnie, czy maleje, dzięki czemu będziemy zaznaczyli, czy nasze zachowania dają oczekiwane rezultaty.

Przeprowadzają to doświadczone przedsiębiorstwa

Narada pracowników firmy

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chcemy mieć świadomość, że nasza ocena pracownicza jest właściwa i udowadnia stan realny zadowolenia naszych podwładnych, to należy to zlecić odpowiednim ekspertom, którzy znają się na ich przeprowadzaniu. To oni najlepiej wiedzą, jakie pytania powinno się zadawać, i jak odczytywać wyniki ocen pracowników, które się uzyskuje. Wówczas z ich wsparciem będziemy mogli opracować właściwy program kofax mobile capture motywacyjny, jak również zestaw socjalny, który będzie posiadał szanse zadowolić jak najszerszą rzeszę naszych podwładnych. Co więcej będziemy mogli także zobaczyć, czy nasze działania przynoszą pożądane rezultaty oraz czy wydajność w naszej firmie wzrosła, czy jednak zmalała.

Całość warto dobrze zaplanować

Im lepiej wszystko przemyślimy i zaplanujemy, tym znaczniejsza będzie szansa, że całość ocen zamknie się niesamowitym sukcesem. My będziemy bardziej usatysfakcjonowani z tego, jak swoją pracę wypełniają nasi pracownicy, a oni będą usatysfakcjonowani z dodatkowych gratyfikacji, jakie dzięki temu działaniu dostali. Takie działanie ma za zadanie zadowolić obydwie strony oraz kiedy wszystko będzie zrobione w dobry sposób, to każdy ma szansę na tym dużo pozyskać. Na temat oceny pracowniczej też na