Bardzo szybki rozwój technologiczny wymusza samoistnie zmiany w całym otoczeniu

Ludzkie zapotrzebowania, nowocześniejsze rozwiązania w każdej jednej dziedzinie, a co z tym nieuchronnie się wiąże – niektóre zawody zostają wykluczone zwyczajnie z rynku.
Przykład – proszę bardzo. Na początek wyraźnie wychodzą rzemieślnicy, a więc takie profesje jak szewc, kowal, lub też jeszcze starsze – choćby zdun, młynarz, kaletnik.

Read More …