Złożenie deklaracji podatkowej, czyli o czym pamiętać przy formularzu PIT?

Z końcem lutego zbliża się czas wysyłania przez pracodawców deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Sprawdzamy skrzynki pocztowe i adresy mailowe pamiętając o wszystkich umowach, na podstawie których pracowaliśmy w ubiegłym roku. Dla wielu podatników rozliczenia z urzędami skarbowymi wciąż należą do ostatecznej konieczności, zwłaszcza przez skomplikowane wyliczenia w tabelkach formularza pit. Na co zwracać uwagę, by rozliczenie nie sprawiało problemu?

rozliczenie

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Gdy mamy stałą umowę i pracujemy też na jednej umowie, co charakteryzuje osoby starsze stażem, wszelkie trudności w rozliczaniu sprowadzają się do jednego wersu formularza. Przy kilku odrębnych pracach, o dowolnej umowie zatrudnienia (o pracę, zlecenie) wyczekujemy do ostatniego formularzu pit 11 od pracodawcy po czym zsumujemy poszczególne wersy i kolumny z przychodami także zaliczkami pobranymi. Istotne by obliczenia, także w sytuacji gdy mieliśmy jednego pracodawcę, były sprawdzone kilka razy, najlepiej przez znającego się na księgowości lub sprawdzony program do przeliczania zwrotów z podatków.

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, także pozarolniczej, będziemy rozliczali się formularzem Pit 36 – . Wszystkie zyski i straty osiągnięte w roku podatkowym za stosunek pracy, uzyskane stypendia i zasiłki wliczane są w najczęściej stosowany i wybierany przez podatników formularz pit 37. Strony, które zajmują się księgowością i rozrachunkiem rocznym przygotowują oczekującym wszelkie niezbędne formularze, uwzględniające np. dochody z obrotu nieruchomościami nabytymi lub wybudowanymi.

Masz wielki problem z wyszukaniem dobrego rozwiązania Twego kłopotu? Na pewno szybko pomoże Ci ta strona co to jest prawo autorskie.

Inny formularz

księgowość

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

wypełniają osoby otrzymujące zasiłki w ramach ubezpieczenia społecznego (Pit-3), jeszcze inny uzupełnią płatnicy pobierający zaliczki od właścicieli (Pit-4R) formularze znajdziesz tutaj.

Przy rozliczeniu z podatku nie można pozwolić sobie na żaden błąd. Malutka różnica kwotowa, bez znaczenia czy na korzyść własną czy instytucji skarbowej, przyczynia się do zahamowania procedury wypłaty wyczekiwanego zwrotu.

Masz przeświadczenie, że podobne materiały wyjaśnią Ci lepiej tę kwestię? Jeżeli tak myślisz, zobacz w tekście inny tego rodzaju punkt widzenia.

Przy uwzględnieniu czasu potrzebnego na zwrotną informację, czy ponowne składanie i czas oczekiwania, zaliczkę zobaczymy na kontach po dwóch, trzech miesiącach od czasu złożenia deklaracji. Mając ewentualne wątpliwości poradźmy się zatem specjalistów lub osób, które z rozrachunkiem za ubiegły rok podatkowy nie mają problemów.