Zobacz profesje pewnej przyszłości

rynek pracy podlega stałym przeobrażeniom wypływającym między innymi z przemian demograficznych dopełniających się w społeczeństwie, z dynamicznego rozwoju nowych technologii jak też umiędzynarodowienia aktywności gospodarczej.
Elementy te kształtują zawody przyszłości – zawody, których przedstawiciele będą cenieni na rynku pracy.

asystentka prezesa

Autor: Sigma International
Źródło: Sigma International

Dostosowanie ścieżki edukacyjnej do wymagań rynku znacznie zwiększa szanse na odnalezienie przez absolwenta uczelni zatrudnienia w wyuczonym rzemiośle.

Czy publikowany artykuł jest Twoim zdaniem ciekawy? Jeśli tak, to wejdź również na pomocne opracowania, które będą nieprawdopodobnie pomocne.

Pracodawcy sygnalizują zapotrzebowanie szczególnie na wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Pierwszym krokiem, ażeby uzyskać tenże status jest dobór właściwego profilu studiów, który pozwoli zdobyć zawód z przyszłością. Sektory, w jakich odnotowuje się gigantyczne zapotrzebowanie na pracowników, to m.in.: sektor IT oraz gałąź e-marketingu. W szczególności w branży IT będziemy mieli do czynienia z tak zwanym rynkiem kandydata, co oznacza, iż zapotrzebowanie na pracowników przewyższa ich podaż. Inne zawody z przyszłością są to m.in. coach jak też pedagog osób starszych. Poza pracobiorcami umysłowymi wskazanych branż, brak także wykwalifikowanych fizycznych pracowników: mechaników albo spawaczy. Jednak również asystentka prezesa bez problemu znajdzie zatrudnienie. Według raportów przedstawiających sytuację na naszym rynku pracy, będą oni jednymi z najbardziej poszukiwanymi specjalistów.

Już dzisiaj pracodawcy zgłaszają popyt na specjalistów od finansowych spraw, co wypływa m.in. z coraz węższych specjalizacji w tym sektorze.

Jak zaznaczają znawcy rynku, znalezienie świetnego finansisty jest zadaniem trudnym. Jednocześnie są oni wysoce wynagradzani, stąd jest to praca z przyszłością – znakomicie płatana oraz poszukiwana.